Tiɣbula Tumḍinin n Tutlayt Tamaziɣt | Amazigh Language Digital Resources | | Ressources Numériques de la Langue Amazighe
Tiɣbula Tumḍinin n Tutlayt Tamaziɣt
Copyright ©tutlayt.net
Tiɣbula Tumḍinin n Tutlayt Tamaziɣt
Recursos Digitals de la Llengua Amaziga
Amazigh Language Digital Resources
Ressources Numériques de la Langue Amazighe


Asegzawal Tamaziɣt Tafṛansit
Dictionnaire Tamazight Français


Asegzawal Tamaziɣt Takaṭalant
Diccionari Amazic Català


Asegzawal Tamaziɣt Tanglizt
Tamazight English dictionary

Ugriw n tutlayt Tamaziɣt
Corpus de la llengua amaziga

Tamazight language corpus
Corpus de la langue amazighe

Timura timezwura deg useqdec n yisegzawalen-a
Classificació per països de la utilització d'aquests diccionaris
Ranking by countries of usage of these dictionaries
Classement par pays de l'utilisation de ces dictionnairesIbidyuten n Tutlayt
Vídeos de Tutlayt
Videos of Tutlayt
Vidéos de Tutlayt
1Algeria (48.12%)
2France (23.30%)
3Morocco (7.16%)
4Canada (3.12%)
5United States (2.85%)
6Denmark (2.29%)
7Sweden (1.75%)
8Finland (1.70%)
9Spain (1.66%)
10Tunisia (1.55%)
11United Kingdom (1.21%)
12Belgium (0.90%)
Rest of the world (4.40%)